Användarvillkor

Allmänna villkor (GTC) och Konsumentinformation


Status: 21 april 2022

1. Användare och kontakt


Sunshine Smile GmbH (nedan: PlusDental) - Windscheidstraße 18 - 10627 Berlin - Tyskland - Managing Director Dr. Peter Baumgart, Lukas Brosseder, Eva-Maria Meijnen - HRB 191754, District Court of Charlottenburg - Alla frågor i samband med beställningsprocessen, eventuella klagomål eller andra förfrågningar kan skickas till den centrala e-postadressen info@plusdental.de eller via telefon på + 49 ( 0)30 220 270 60 för att adresseras till PlusDental.

2. Definitioner


Lämplighetstest avser testet av kundens lämplighet för produkter och tjänster från PlusDental. Det är särskilt relevant för att kontrollera kundens lämplighet för behandling med de fasta hållarna (lämplighet för behandling).

Fasta hållare är de fästtrådar som PlusDental erbjuder, individuellt tillverkade för varje kund, som är ordentligt limmade på baksidan av tänderna.

Samverkande tandläkare är varje tandläkare i Tyskland eller i andra EU-länder som har ett avtalsförhållande med PlusDental. Samarbetstandläkarna är inte föremål för professionell tillsyn av PlusDental. Du är fri i ditt tandvårdsarbete och tar ansvar för det. PlusDental har ingen teknisk rätt att ge instruktioner till de samarbetande tandläkarna.

Kunder är alla fysiska personer som gör ett köp i PlusDentals onlinebutik.

Onlinebutik är onlinebutiken som drivs av PlusDental på shop.plusdental.de webbplats.

Patienter är alla fysiska personer som använder eller redan har genomfört en feljustering av tanden med tandskenor från PlusDental.

PlusDental Care-prenumerationer är de PlusDental Care-paket som erbjuds av PlusDental och som kan tas ut månadsvis eller årligen, beroende på kundens val. Beroende på förpackningsstorleken inkluderar dessa olika produkter och tjänster, särskilt hållarskenor, rengöringsflikar och/eller ytterligare tandvårdsförsäkringar.

Låsskenor är de avtagbara hållarskenorna som erbjuds av PlusDental och som är individuellt gjorda för varje kund.

Votum är den produktberoende, tidigare medicinska bedömningen av en samarbetstandläkare om en kunds lämplighet för en produkt eller tjänst från PlusDental.

3. Omfattning och allmänna anmärkningar


(3.1) Dessa villkor och konsumentinformation gäller för alla avtal som ingås mellan PlusDental och kunden via PlusDentals onlinebutik. Med förbehåll för individuella arrangemang och avtal som har företräde framför dessa Allmänna Villkor, gäller följande Allmänna Villkor exklusivt för affärsrelationen mellan PlusDental och kunden. Om inte annat uttryckligen överenskommits, motsägs införandet av kundens egna villkor.

(3.2) PlusDentals onlinebutik vänder sig uteslutande till kunder som har fyllt 18 år.

4. Kontraktets/tjänsternas föremål


(4.1) Avtalet ingås med PlusDental. Om PlusDental använder tredje parter för att uppfylla sina avtalsförpliktelser upprättas inget avtalsförhållande med dem. PlusDental förblir kundens enda avtalspartner.

(4.2) De väsentliga egenskaperna hos de annonserade varorna och tjänsterna härrör från respektive produkt- eller tjänstebeskrivning publicerad av PlusDental.

(4.3) Presentationen av sortimentet på Internet kan ändras och är inte bindande.PlusDental förbehåller sig rätten att inte acceptera individuella erbjudanden utan att ange skäl

5. Anpassade produkter


(5.1) Behandling av kunden med fasta hållare eller hållarskenor från PlusDental kräver omröstning. Inget avtal ingås utan att rösta.

(5.2) Rösta för behandling med hållarskenor från PlusDental kräver att kunden redan är PlusDental-patient. För att lämna in en omröstning på behandling med fasta hållare måste PlusDental ha profil- och ansiktsbilder från kunden samt lämplighetsfrågorna besvarade och 3D-skanning av över- och underkäken. Om kunden redan är en PlusDental-patient, kommer PlusDental vanligtvis att få tillgång till tillgänglig data. Om kunden ännu inte är PlusDental-patient, eller i undantagsfall, förbereds informationen under det övningstillfälle som bokas under köpprocessen med efterföljande överföring till PlusDental.

(5.3) Om bilderna som tagits av kunden är olämpliga för att lämna in en röst kommer PlusDental att informera kunden om detta via e-post. I det här fallet kommer kunden att bli ombedd att skapa nya foton som tillåter röstning.

6. Beställningsprocessen


(6.1) Kunden kan välja produkter och tjänster från PlusDentals sortiment och samla dem i sin kundvagn genom att klicka på knappen "Lägg till i kundvagn". Genom att klicka på knappen "Kundvagn" får kunden en översikt över de utvalda produkterna och tjänsterna. När det gäller individualiserade produkter kan det vara nödvändigt för kunden att även välja en praktikplats där eventuella ytterligare tjänster som kan behövas ska tillhandahållas. I fallet med uppföljande möten kommer dessa tilläggstjänster att tillhandahållas på samma praktikplats.

(6.2) Innan beställningen skickas kan kunden ändra och se data när som helst med hjälp av webbläsarfunktionerna "Tillbaka" och "Nästa" som visas som piltangenter.

(6.3) Genom att klicka på knappen "Beställ nu" slutför kunden beställningsprocessen genom att lämna ett bindande, oåterkalleligt erbjudande om att köpa varorna eller tjänsterna i kundvagnen till de villkor som anges i butiken. Erbjudandet kan endast lämnas och överföras om kunden accepterar dessa avtalsvillkor. Detta görs genom att bekräfta motsvarande kryssruta. Som ett resultat blir dessa avtalsvillkor en del av kontraktet.

(6.4) Efter att PlusDental tagit emot kundens beställning kommer kunden att få en orderbekräftelse via e-post. Denna orderbekräftelse dokumenterar endast mottagandet av beställningen och innebär inte att PlusDental accepterar erbjudandet.

(6.5) Om ingen röst behövs kommer PlusDental att kontrollera beställningen och skicka ett e-postmeddelande till kunden som bekräftar beställningen. Avtalet bildas mellan kunden och PlusDental vid mottagandet av orderbekräftelsen.

(6.6) Om en omröstning är nödvändig kommer PlusDental sedan att kontrollera kundens lämplighet för behandling med den köpta produkten eller för tjänsterna i enlighet med artikel 5.2 i dessa allmänna avtal. Rösten skickas till kunden via e-post efter att lämplighetsprovet genomförts. Kontraktet mellan kunden och PlusDental ingås vid mottagandet av den positiva rösten. Om det blir en negativ röst, ingås inte ett köpekontrakt för den önskade produkten eller tjänsten. I detta fall skickar PlusDental till kunden ett e-postmeddelande där kunden informeras om (delvis) omvänd behandling av eventuella betalningar som redan gjorts. Återbetalningen kommer att ske omedelbart.

(6.7) Med PlusDental Care-prenumerationer kan det bli en partiell nejröst angående en specifik individualiserad produkt eller tjänst. I detta fall kommer PlusDental att skicka ett e-postmeddelande till kunden som informerar kunden om nedgraderingen till ett PlusDental Care-abonnemang lämpligt för kunden. Vid mottagandet av den positiva delrösten ingås avtalet mellan kunden och PlusDental endast för de produkter eller tjänster som baseras på ett positivt lämplighetstest. I övrigt gäller nr 6.6 mening 5 i dessa allmänna villkor i enlighet med detta.

7. Efter beställning av fasta hållare


(7.1) Vid köp av fasta hållare får kunden som redan är PlusDental-patient en länk för att boka en personlig tid för en 3D-skanning som ska utföras på den övningsplats han/hon valt då beställning med positiv röst. Under detta möte ordnar PlusDental och kunden en uppföljningstid för limning av de fasta hållarna.

(7.2) Om fasta hållare köps av en kund som ännu inte är en PlusDental-patient, ges omröstningen först efter att informationen har förberetts och skickats till PlusDental i enlighet med nr 5.3 i dessa allmänna avtal. Vid mottagandet av den positiva rösten får kunden en länk för att ordna ett uppföljningstillfälle för limning av de fasta hållarna.

(7.3) Efter mottagandet av den positiva rösten påbörjar PlusDental produktionen av de fasta hållarna.

(7.4) I övrigt gäller nr 6.6 i dessa allmänna avtal i enlighet med detta.

8. Kundens skyldigheter


(8.1) Kunden är medveten om att underlåtenhet att följa instruktionerna som gäller PlusDentals tjänster eller instruktionerna från samarbetstandläkaren kan ha oönskade effekter på behandlingens framgång.

(8.2) Kunden förbinder sig att omedelbart informera PlusDental om varje förändring av kundens personliga hälsotillstånd.

(8.3) Kunden förbinder sig även att omedelbart informera PlusDental i händelse av defekt i produkterna. Detta gäller särskilt vid brott eller om den fasta hållaren lossnar från tanden på grund av en skadad limpunkt. PlusDental avgör om en tid på ett konsultcenter eller hos en samarbetstandläkare är nödvändig.

9. Kontraktets föremål, kvalitet, leverans, tillgänglighet av varor vid köp av varor


(9.1) Avtalets föremål är de varor eller tjänster som specificeras av kunden i samband med beställningen och som anges i beställningen och/eller orderbekräftelsen, till de villkor och slutpriser som anges i onlinebutiken. Där förbehålls misstag och misstag, särskilt med hänsyn till tillgången på varor.

(9.2) Arten av de beställda varorna framgår av produktbeskrivningarna i onlinebutiken. Bilder på webbplatsen är endast exemplariska och återspeglar kanske inte produkterna korrekt; Särskilt färger kan av tekniska skäl avvika avsevärt. Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från produkten. Tekniska data, vikt, mått och prestandabeskrivning ges så exakt som möjligt, men kan visa vanliga avvikelser. De egenskaper som beskrivs här utgör inte defekter i de produkter som levereras av PlusDental.

(9.3) Om inga exemplar av den produkt som kunden valt finns tillgängliga vid den tidpunkt då kunden lägger beställningen kommer PlusDental att informera kunden om detta i orderbekräftelsen. Om produkten är permanent otillgänglig kommer PlusDental att avstå från en acceptförklaring. Ett kontrakt uppstår inte i detta fall.

(9.4) Om den produkt som kunden angett i beställningen endast är tillfälligt otillgänglig kommer PlusDental även informera kunden om detta omedelbart i orderbekräftelsen.Om leveransen försenas med mer än fyra veckor har kunden rätt att ångerrätt fr.o.m. kontraktet. PlusDental har för övrigt även i detta fall rätt att frånträda avtalet. Eventuella betalningar som redan gjorts av kunden kommer att återbetalas omedelbart. För denna återbetalning kommer PlusDental att använda samma betalningsmedel som kunden använde för den ursprungliga transaktionen. Något annat gäller endast vid uttryckliga skriftliga avtal mellan PlusDental och kunden.

10. Avtalets föremål, avtalsperiod, uppsägning av PlusDental Care-abonnemang


(10.1) Avtalets föremål är de varor och tjänster som specificerats av kunden som en del av beställningen och som anges i orderbekräftelsen, som en engångsbeställning eller som PlusDental Care-abonnemang. Kontraktet ingås under de villkor och slutpriser som anges i onlinebutiken. Där förbehålls misstag och misstag, särskilt med hänsyn till tillgången på varor.

(10.2) PlusDental Care-prenumerationerna har olika avtalsvillkor beroende på "paketstorlek" och förlängs automatiskt med den överenskomna perioden om de inte avbryts effektivt innan avtalsperioden löper ut. Uppsägning är möjlig månadsvis i slutet av perioden och görs genom en skriftlig eller elektronisk deklaration från kunden till PlusDental per post eller e-post.

(10.3) I övrigt gäller nr 9 punkterna 2, 3 och 4 i dessa allmänna avtal i enlighet med detta.

11. Leverans, priser, fraktkostnader


(11.1) Leverans av icke kundanpassade produkter till fraktbolaget sker senast sju dagar efter mottagande av pengar vid köp av enskilda varor. Leveranstiden är vanligtvis upp till sju dagar. PlusDental kommer att påpeka eventuella avvikande leveranstider, särskilt vid individuellt tillverkade produkter, på respektive produktsida. Som en del av ett PlusDental Care-abonnemang kommer leverans att ske till fraktbolaget enligt det schema som anges i kontraktet.

(11.2) Leverans sker till kunder som har sin vanliga vistelseort i något av de länder som anges i beställningsprocessen (leveransadress).

(11.3) Alla artikelpriser inkluderar lagstadgad mervärdesskatt enligt gällande skattesats. De angivna priserna är detaljhandelspriser plus fraktkostnader. Kunden får en momsfaktura.

12. Betalning


Produkter och tjänster kan betalas i förskott, PayPal, kreditkort, banköverföring eller Klarna.

13. Kunden har ingen ångerrätt vad gäller individuellt tillverkade produkter


Kunden har ingen ångerrätt när det gäller köp av produkter som ska skräddarsys för kunden, såsom spärrskenor och fasta hållare, eftersom det inte är fråga om prefabricerade varor som är tydligt anpassade efter kundens personliga behov ( jfr § 312g § 2 nr 1 BGB). Kundens beställning av de skräddarsydda hållarskenorna och fasta hållarna är därför uttryckligen undantagen från ångerrätten.

14. Transportskador


(14.1) Om varor levereras med uppenbara transportskador ombeds kunden att omedelbart klaga på detta fel till leveransombudet och att kontakta PlusDental så snart som möjligt.

(14.2) Utelämnandet av ett klagomål eller kontakt har inga konsekvenser för kundens lagstadgade garantirättigheter

15. Garanti


(15.1) Om inte annat uttryckligen överenskommits är PlusDental ansvarigt för materialfel i enlighet med gällande lagbestämmelser, särskilt §§ 434 ff. BGB.

(15.2) En garanti accepteras uttryckligen inte. En sådan rätt föreligger för produkterna i nätbutiken endast om detta uttryckligen har medgetts i produktbeskrivningen för respektive produkt.

(15.3) Klagomål och garantianspråk kan lämnas till adressen som anges i nr 1 i dessa allmänna villkor.

16. Äganderättsförbehåll


Till dess att överenskommen köpeskilling har betalats i sin helhet förblir de levererade varorna PlusDentals egendom.

17. Ansvar


(17.1) PlusDentals och dess ställföreträdares ansvar för lätt oaktsamma pliktbrott är uteslutet, såvida inte skada på liv, lem eller hälsa samt bedrägligt dolda defekter påverkas. Ansvaret för brott mot förpliktelser, vars fullgörande är avgörande för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad kunden regelbundet kan lita på (väsentliga avtalsförpliktelser), förblir opåverkad. Vid lätt oaktsamt brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse ska PlusDental och dess ställföreträdare i begränsad omfattning vara ansvariga för den skada som var förutsebar och typisk för avtalet vid tidpunkten för avtalets ingående.

(17.2) Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk från kunden är ett år från början av den lagstadgade preskriptionstiden. Skadeståndsanspråk på grund av skada på liv, lem eller hälsa är uteslutna.

18. Offset


Förutom i fallet med ett obestridt eller lagligt fastställt krav, har kunden inte rätt att minska eller kvitta en löpande betalning, inte ens i fallet med en begäran om nedsättning; han förbehåller sig rätten att göra denna betalning föremål för reservation och sedan väcka talan om återbetalning.

19. Hantering av data / dataskydd


(19.1) För ett korrekt genomförande av avtalet är det nödvändigt att samla in, lagra, bearbeta och använda personuppgifter inklusive hälsodata från kunderna, särskilt till samarbetstandläkare, tandläkare i partnermottagningar och andra ställföreträdare för PlusDental (Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, såväl som Sunshine Smile Dental Technologies GmbH och tredje part som fått i uppdrag att tillverka hållarskenorna eller fasta hållarna). PlusDental garanterar konfidentiell hantering av dessa uppgifter i enlighet med relevanta lagbestämmelser om dataskydd i enlighet med PlusDentals separata dataskyddsdeklaration.

(19.2) Kunden befriar samarbetstandläkaren från sin medicinska sekretess gentemot PlusDental. Dessutom befriar han PlusDental från tystnadsplikten gentemot samarbetstandläkaren samt gentemot Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, Sunshine Smile Dental Technologies GmbH och eventuell tredje part som fått i uppdrag att tillverka de fasta hållarna.

20. Kontraktstext


Kontraktstexten lagras på PlusDentals interna system. Kunden kan se GTC när som helst i PlusDentals onlinebutik.Beställningsuppgifterna och villkoren skickas till kunden tillsammans med orderbekräftelsen via e-post. Efter genomförd beställning kan beställningsuppgifterna av säkerhetsskäl inte längre nås via Internet.

21. Slutbestämmelser


(21.1) PlusDental förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna avtal när som helst utan att ange skäl.

(21.2) Avtalsspråket är tyska.

(21.3) Tysk lag ska tillämpas på avtal mellan PlusDental och kunden, med undantag för FN:s försäljningskonvention. Detta lagval gäller för konsumenter endast i den mån det skydd som kunden ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har hemvist inte återkallas.

.