Återbetalningspolicy

Återkallande instruktioner

A. Ingen ångerrätt för individuellt tillverkade produkter

Kunden har ingen ångerrätt när det gäller köp av produkter som är individuellt gjorda för kunden, eftersom det inte är fråga om prefabricerade varor som tydligt är anpassade efter kundens personliga behov (jfr 312g § 2 st. nr 1 BGB). Beställning av spärrskenor och fasta hållare är därför uttryckligen undantagen från ångerrätten.

B. Avbokningsregler för icke-skräddarsydda produkter


1. Du har rätt att häva avtalet för köp av produkter från Sunshine Smile GmbH onlinebutik utan att ange skäl. Ångerfristen är 14 (fjorton) dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning. Vid återkommande leveranser är tidpunkten för tillträde av den första varan avgörande. För att uppfylla ångerfristen räcker det att skicka meddelandet om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har gått ut


2. För att kunna utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Detta måste göras genom en tydlig deklaration per post till Sunshine Smile GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlin eller via e-post till info@plusdental.de. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men det är inte obligatoriskt.

3. I händelse av en hävning är du skyldig att returnera varorna eller varorna till SunshineSmile GmbH omedelbart och i alla fall senast 14 (fjorton) dagar från den dag då du meddelade oss om hävningen av avtalet. Denna tidsfrist är uppfylld om du skickar varorna eller varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Vid mottagande av varan/varorna kommer vi att omedelbart återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive eventuella leveransavgifter (förutom extra avgifter som beror på att du valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi har valt) , dock senast efter 14 (fjorton) dagar. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig. Du kommer under inga omständigheter att debiteras för denna återbetalning.

4. De direkta kostnaderna för returen ska stå för kunden.

5. Du behöver bara betala för eventuell värdeförlust på varan eller godset om denna värdeförlust beror på hanteringen av varan eller godset som inte är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktionalitet.Exempel på uppsägningsformulär:


Du kan använda följande exempel på uppsägningsformulär för att säga upp avtalet:
Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det per post till: Sunshine Smile GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, via e-post till info@plusdental.de eller per fax till 030-555747599


"Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)
— Beställd den (*) / mottagen den (*)
— Konsumentens namn
— Konsumentens adress
— Konsumentens underskrift (endast för meddelande på papper)
— Datum
(*) Vänligen stryk över när det inte är tillämpligt.
Efter mottagandet av återkallelsen kommer SunshineSmile att bekräfta mottagandet av återkallelsen till den e-postadress du angav under registreringen/registreringen


Varning:
1. Ingen ångerrätt om förseglingen är öppen (§ 312g § 2 nr 3 BGB): Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur om deras försegling tas bort efter leverans blev.


I synnerhet kommer du att få följande varor förseglade:
• hållarskenor
• fasta hållare


Att ta bort förseglingen från ovan nämnda komponenter utesluter kundens ångerrätt

.