Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Vi är glada över att du besöker vår webbplats och att du är intresserad av PlusDental. Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är vår högsta prioritet. Denna dataskyddsdeklaration är avsedd att ge dig omfattande information om typen, omfattningen och syftet med insamling, användning, lagring och utlämnande av dina personuppgifter av PlusDental, för att informera dig om dina rättigheter och för att informera dig om databehandling. I denna integritetspolicy förklarar vi även vilken information vi automatiskt samlar in när du besöker vår webbplats. Ansvarig enligt artikel 4 paragraf 7 EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är Sunshine Smile GmbH - Windscheidstraße 18 - 10627 Berlin - Telefon: +49 30 2555 85 825 - E-post: info@plusdental.de (nedan: plus dental). Du kan nå vårt dataskyddsombud på datenschutz@plusdental.de eller på vår postadress med tillägget "dataskyddsombudet".

1. Dataöverföring / dataloggning vid besök på webbplatsen

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet: IP-adress, datum och tid för besöket, tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT) , innehållet i begäran (specifik sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, mängd data som överförs i varje fall, webbplats från vilken begäran kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarprogramvaran. Dessa loggfiler är loggfiler som överförs och lagras av respektive webbläsare och samlas endast in av PlusDental för statistisk utvärdering och för att säkerställa problemfri drift av vår webbplats. PlusDental kan inte tilldela denna data till en specifik person. Vi skapar eller bearbetar inga personliga surfprofiler. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Utöver ovan nämnda data lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats (se avsnitt 12 nedan).

2. Personuppgifter

Personuppgifter samlas in eller behandlas endast av PlusDental om du frivilligt ger oss denna information, till exempel när du registrerar dig på vår webbplats eller gör en förfrågan på vår webbplats, via e-post eller på annat sätt. "Personuppgifter" är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, det vill säga namn, adress, telefonnummer, kreditkortsnummer etc. I princip ingår därför all information som direkt eller indirekt kan relateras till en person faller under begreppet personuppgifter. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter eftersom detta är nödvändigt för att ingå ett avtal mellan dig och oss och för att vi ska kunna kommunicera med dig. Vilka personuppgifter vi specifikt samlar in och behandlar anges mer i detalj under avsnitt 4-10.

3. Hälsodata

Eftersom vi som leverantör av tandskenor individuellt anpassade för dig även är beroende av information, t ex samlar vi också in och behandlar s.k."Hälsouppgifter" är särskilda personuppgifter som hänför sig till en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, inklusive tillhandahållande av hälsotjänster, och från vilka information om den berörda personens hälsotillstånd kan härledas Tidigare sjukdomar, diagnoser, tandställning. , medicinering, information om allergier, intoleranser och foton av tänderna etc. Vi kan inte tillhandahålla de tjänster vi erbjuder utan att de hälsouppgifter som vi begärt har meddelats. Framför allt kan ingen bedömning göras om du är lämplig för behandling med våra produkter eller om tandskenor anpassade efter dig finns tillgängliga. Av denna anledning samlar vi in ​​och behandlar ovan nämnda personuppgifter, inklusive dina hälsouppgifter, som du tillhandahållit med ditt samtycke. På så sätt kan skenorna anpassas efter dina individuella behov. Den rättsliga grunden för datainsamling är artikel 9 punkt 1, 2 lit a GDPR. Anmärkning om dataöverföring till USA: Vår webbplats innehåller verktyg från företag baserade i USA. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland enligt EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

4. Kontakta PlusDental (utan registrering)

När du kontaktar oss via e-post eller via kontaktformuläret på vår webbplats, kommer de uppgifter du anger (din e-postadress, eventuellt ditt namn och telefonnummer) att lagras av oss för att kunna behandla din förfrågan eller för att kunna svara på dina frågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) (b) GDPR om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss, Artikel 6 Stycke 1 lit f GDPR eller på ditt samtycke Artikel 6 Stycke 1 lit a GDPR om detta begärdes.

Vi raderar uppgifterna som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen av dem om vi enligt lagstadgade lagringsskyldighet är skyldiga att lagra uppgifterna under en längre tid. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Första inloggning/registrering på vår hemsida för onlinebeställningar

5.1 Användning av PlusDentals tjänster kräver din registrering på plusdental.de. Om du registrerar dig på vår webbplats måste du först registrera dig genom att ange din e-postadress, ett valfritt lösenord och ditt fritt valbara användarnamn. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för registrering, dvs. H. Din registrering är inte komplett förrän du tidigare har bekräftat din registrering genom att klicka på länken som finns i ett bekräftelsemail som skickats till dig för detta ändamål.Om du inte bekräftar detta inom 24 timmar kommer din registrering automatiskt att raderas från vår databas.För avtalets ingående är det även nödvändigt att du lämnar vissa personuppgifter som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatoriska uppgifter som krävs för behandlingen av kontrakten markeras separat, ytterligare information är frivillig. Vi behandlar de uppgifter du lämnar för att behandla din beställning. Vi behöver viss information från dig för att vi ska kunna bedöma om du är lämplig för behandling med PlusTandskenor (tandröst) och vi kan komma i kontakt med dig. Detta inkluderar: för- och efternamn, kön, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress och ett uttalande om du har besökt en tandläkare under det senaste halvåret och har lidit/lidit av tand- eller käkproblem eller har diagnostiserats med motsvarande sjukdomar eller på annat sätt känt för dig. Vidare kräver ansökan/registreringen att ett lämplighetsprov med information om tändernas tillstånd genomförs i förväg. I informationen ingår en självbedömning av eventuella felinriktade tänder, information om storleken på tänderna, om du har haft tandställning tidigare, allmän tandhälsa (tandköttsproblem, käkledsbesvär, andra nödvändiga tandbehandlingar) etc. Denna information är krävs även för att kunna bedöma om du är medicinskt lämplig för behandling med våra tandskenor. Om du inte förser oss med ovanstående information kan ingen bedömning av den allmänna lämpligheten för behandling med våra produkter göras. Ur medicinsk synvinkel är det dock nödvändigt att en tandläkare först avgör din lämplighet för behandling med tandskena. Om du inte vill ge oss ovanstående information är det därför inte möjligt att köpa våra produkter. Om du har registrerat dig på vår webbplats kommer vi att lagra dina uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet, inklusive information om betalningssätt, så länge vi är lagligt skyldiga att lagra dem. Dessutom lagrar vi de ytterligare frivilliga uppgifterna du tillhandahåller, såvida du inte raderar dem. Du kan hantera och ändra all information i det skyddade kundområdet. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav f GDPR. För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, särskilt finansiella data, krypteras beställningsprocessen åtminstone med SHA-256 med RSA-kryptering.

6. Betalningsprocessen

Om du bestämmer dig för att betala för våra tjänster med ditt kreditkort kommer ditt fullständiga namn, namnet på det kreditkort som används, kreditkortsnumret, kreditkortets utgångsdatum och kontrollsiffran på ditt kreditkort att vara överförs till betaltjänstleverantören Stripe, med vilken vi behandlar kreditkortsutdrag. Leverantören för kunder inom EU är Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe"). Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer kan hittas här: https://stripe.com/de/privacy och https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. Du kan läsa detaljer om detta i Stripes dataskyddsdeklaration under följande länk: https://stripe.com/de/privacy. Vi samarbetar med Stripe för att ge dig en snabb och problemfri kreditkortsbetalningsprocess. Detta är nödvändigt för att genomföra betalningsprocessen (rättslig grund är Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b GDPR). Betaltjänstleverantören ansvarar för dina betalningsuppgifter.Information i synnerhet om betaltjänstleverantörens ansvariga organ och kontaktuppgifterna för betaltjänstleverantörens dataskyddsombud finns på: https://stripecom/de/privacy#translation. Du har också möjlighet att göra din betalning via PayPal (PayPal (Europe) S.à.rl. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg). PayPal är en onlinebetalningstjänst. Betalningar behandlas via så kallade (virtuella) PayPal-konton. PayPal erbjuder också möjligheten att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, så det finns inga klassiska kontonummer. Om du väljer "PayPal" som betalningsalternativ kommer vissa uppgifter automatiskt att överföras till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker du till överföring av personuppgifter som krävs för betalningshantering, vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som krävs för betalningshantering. Personuppgifter relaterade till respektive beställning krävs också för att behandla avtalet. Syftet med att överföra uppgifterna är i första hand att behandla själva betalningen och samtidigt skydda mot bedrägerier. Enligt PayPal kan personuppgifter överföras av PayPal till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet. Enligt PayPal kan personuppgifter även komma att vidarebefordras till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer om detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller om uppgifterna ska behandlas för PayPals räkning. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till hantering av personuppgifter från PayPal. Ytterligare information om PayPals datahantering och PayPals nuvarande dataskyddsbestämmelser finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer kan hittas här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Om du väljer betalning i förskott eller SEPA autogiro som betalningsalternativ kommer vi att vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår husbank, Deutsche Bank, för betalningshantering (se avsnitt 6 ovan). Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) meningen 1 lit b GDPR.

7. Medicinsk behandling av samarbetstandläkare

För att samarbetstandläkaren ska kunna kontrollera lämpligheten av din tandfelställning för korrigering med PlusDental-produkter, med ditt samtycke alla personuppgifter som du har meddelat PlusDental, inklusive ovan nämnda Hälsouppgifter lämnade in. Endast om samarbetstandläkaren har dessa personuppgifter kan han göra upp en individuell behandlingsplan åt dig. Samarbetstandläkaren omfattas givetvis av medicinsk sekretess.

8. Upplysning till tredje part

Personliga data kan delas för att utföra vissa uppgifter inom Plus Dental Group. Data som delas med interna tjänsteleverantörer används endast för att utföra specifika uppgifter för vår räkning, såsom kundsupport, behandlingsplanering, produktion, logistik.

Om det inte uttryckligen anges här, avslöjar vi inte dina uppgifter Tredje part sälj dem inte eller byt dem med tredje part.

9.Nyhetsbrev för PlusDental Smile

Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, med vilket vi kommer att informera dig om våra aktuella erbjudanden för PlusDental tandavtrycksset, PlusDental tandskenor och behandlingsplan och PlusDental retainer. Varorna och tjänsterna som annonseras är anges i samtyckesförklaringen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att registrera oss för vårt nyhetsbrev. Det innebär att vi efter att du har registrerat dig skickar dig ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen, där vi ber dig bekräfta att du önskar ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer din information att spärras och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom lagrar vi de IP-adresser du använder samt tiderna för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att kunna styrka din registrering och vid behov kunna klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Efter din bekräftelse kommer vi att spara din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Letter a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sändning av nyhetsbrevet och därmed avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i varje e-postmeddelande med nyhetsbrev (för att återkalla ditt samtycke, se även avsnitt 21 i denna dataskyddsförklaring).

10. Webbplatsens livechattfunktion

Vi använder tjänsten från leverantören Chatra för livechatten på vår webbplats. Chatra, Roger Wilco LLC, 2200 Clarendon Blvd., Suite 1400A, Arlington, VA 22201, USA, 1 (703) 232 1443, info@chatra.io ,https://chatra.io/privacy-policy/. Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR. Om du kontaktar PlusDental via webbplatsens livechatt, samlar leverantören tillfälligt in IP-adressen i början för att fastställa vilket land livechatten startas från. Detta gör det möjligt att erbjuda besökarna kundservice anpassad efter deras behov. IP-adressen samlas in endast för detta ändamål och lagras inte permanent av Chatra. Om du inte vill att data ska överföras till Chatra kan du förhindra Chatra från att sätta cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare (se avsnitt 13 nedan) Observera att avstängning av alla cookies kan resultera i chattfunktionen på vår webbplats kan inte längre köras. Dessutom sparar Chatra kommunikationen i livechatten. Om du inte vill detta får du gärna meddela oss via e-post till info@plusdental.de. Sparade livechattar kommer då att raderas av oss omedelbart. De kommer också att raderas av oss efter att din förfrågan har behandlats.

11. PlusDental

e-posthanteringssystem

PlusDental använder tjänsten SendinBlue (Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Tyskland) för att hantera sina e-postmeddelanden. Genom att göra detta har SendinBlue tillgång till de uppgifter som överförs av PlusDental som användare samt till ämnet och innehållet i de e-postmeddelanden som PlusDental skickar till sina kontakter via SendinBlue-tjänsterna. Beteendet hos mottagarna av dessa e-postmeddelanden kan analyseras (individuell spårning av öppningsfrekvensen, klickfrekvensen och avvisningsfrekvensen, dvs. andelen besökare på en webbplats som bara genererar en enda sidvisning. SendinBlue säger att det är engagerat till att inte överföra eller hyra ut data som tillhandahålls till användare till tredje part Enligt SendinBlue är värdservrarna på vilka SendinBlue bearbetar och lagrar uppgifterna uteslutande i Europeiska unionen.SendinBlues integritetspolicy finns här: https://desendinblue.com/legal/privacypolicy/ Denna webbplats använder tjänsterna från MailChimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras. Om du anger data i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) kommer detta att lagras på MailChimps servrar i USA. Vi har inaktiverat Mailchimps prestationsmätning, så Mailchimp kommer inte att utvärdera ditt beteende när du öppnar våra nyhetsbrev. Om du inte vill att din data ska överföras till Mailchimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan även avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på hemsidan. Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen. De uppgifter som du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller tjänsteleverantören för nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avbrutit nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms. MailChimps integritetspolicy finns på: https://mailchimp.com/legal/terms/. Ingående av ett databehandlingsavtal: Vi har slutit ett så kallat "databehandlingsavtal" med MailChimp, där vi ålägger MailChimp att skydda våra kunders data och att inte lämna vidare till tredje part. https://mailchimp.com/legal/terms/.

12. Teknisk kontroll - Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats för att göra besöket mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner. Cookies är små textfiler som används för att styra internetanslutningen under ditt besök på vår webbplats och innehåller information som gör att vi kan anpassa vår webbplats efter besökarnas behov. De förenklar och påskyndar också kontrollen av ditt besök på vår webbplats. Cookies lagras på din slutenhet och raderas antingen igen efter avslutad webbläsarsession (så kallade sessioncookies) eller sparas av din webbläsare för att din webbläsare ska kunna kännas igen nästa gång du besöker (permanenta cookies/inloggningscookies). Alla cookies på vår webbplats innehåller rent teknisk information och inga personuppgifter. Som regel är webbläsare inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och kan individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller helt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara delvis begränsad.

Användning av cookies

På den här webbplatsen använder vi spårningstekniken från Linkster GmbH, Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, för att mäta och visualisera insikter om partnerskap och reklamkanaler. Detta är en funktion för att mäta effektiviteten av motsvarande reklamåtgärder.Vidare gör informationen det möjligt för oss att tilldela annonsframgång för fakturering med motsvarande annonspartners Om du klickar på en annonsintegrering ställs cookies in i din webbläsare som läses upp vid en transaktion. Vid varje kontaktpunkt skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan till Linkster-servern, som används för att överföra viss information. Denna information inkluderar webbadressen till webbplatsen där reklammaterialet är placerat (referrer URL), webbläsaridentifieraren (användaragenten) för din slutenhet (inklusive information om enhetstyp och operativsystem), IP-adressen för slutet enhet (denna IP-adress är anonymiserad och hashad av oss innan den sparas), HTTP-header (datapaket med olika tekniska uppgifter som automatiskt överförs av din webbläsare), tidpunkten för begäran och, om tidigare sparats på slutenheten, cookien med dess innehåll. En cookie är ett litet datapaket som utbyts mellan din webbläsare och servern. Informationen som är relevant för webbapplikationen kan lagras och överföras i detta datapaket, till exempel innehållet i en virtuell kundvagn. Spårningstekniken lagrar cookies på din slutenhet för att dokumentera åtgärder. Ett 24-siffrigt, anonymt ID lagras i cookien. Länkat till detta ID krypteras uppgifterna i vår databas på servern. Detta inkluderar information om de senaste beröringspunkterna (dvs. när ett specifikt reklammedium visades eller klickades på av en enhet). Vid behov kan de sparade kontaktpunkterna kombineras för att bilda en sekvenskedja (användarresa). Vid en åtgärdsförfrågan överförs och lagras vanligtvis också ordernumret och kundvagnsvärdet på din beställning av oss. Dessutom kan följande värden överföras och lagras: ditt kundnummer, nya kundegenskaper, din ålder och kön samt informationen du lämnat i en kundundersökning. Cookies som lagras av Linkster GmbH raderas senast efter 30 dagar. Informationen som överförs till oss och cookies används uteslutande i syfte att korrekt fördela framgången för ett reklammedium och motsvarande fakturering och motiveras av våra legitima intressen i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Om du inte vill att cookies ska lagras i din webbläsare kan du göra detta genom att göra lämpliga webbläsarinställningar. Du kan avaktivera lagringen av cookies i din webbläsare under Extra/Internetalternativ, begränsa den till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart en cookie skickas. Observera dock att du i detta fall får räkna med en begränsad presentation av onlineerbjudandena och begränsad användarvägledning. Du kan också radera cookies när som helst. I det här fallet kommer informationen som lagras där att tas bort från din slutenhet. Insamling och bearbetning av spårningsdata kan också avaktiveras genom att klicka på denna länk för att välja bort spårning: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do Visa dina data: https://trck.linkster .co/ privacy-mydata.do Du kan se vilka cookies som används av vår spårningsteknik i följande översikt: TRS: Unik, 24-siffrig identifierare (ID) för att spåra partnerskap. Denna cookie lagras i klientens webbläsare och identifierar databasposter som innehåller kontaktpunktsdata. TRSCJ: reservcookie med rudimentära kontaktpunktsdata för att spåra partnerskap. Denna cookie innehåller krypterad all kontaktpunktsdata i klientens webbläsare.trs_db_optout: När du klickar på länken för att välja bort spårning skrivs en speciell cookie som inaktiverar spårningen i slutenhetens aktuella webbläsare, men spårningen återaktiveras så fort du tar bort spårnings-opt-out-cookien . Tabellöversikt över all relevant information för införandet i en samtyckeshanteringsplattform Namn: Linkster Influencer Tracking Software Typ: Webbanalystjänst Företag: Linkster GmbH, adress Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, TYSKLAND Databehandlingsändamål: • Analys • Optimering • Tillskrivning av transaktioner Teknik som används: Cookies Data som samlats in: IP-adress (anonymiserad och hashad av oss före lagring) Rättslig grund: Artikel 6 (1) (a) GDPR Plats för behandling: Tyskland Datalagringens varaktighet: Uppgifterna kommer att raderas så snart de är nödvändiga för vår loggning behövs inte längre. Datamottagare: Linkster GmbH Vidarebefordran till tredje land: Ingen opt-out-länk: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do Sekretesspolicy: http://linkster.co/

12.1 punkteffekt och Matomo

Vi använder tjänsten "Spoteffects" från XAD spoteffects GmbH (Saarstr. 7, 80797 Munich) på vår webbplats för att registrera effektiviteten av våra TV-reklamkampanjer. Spoteffects använder analysverktyget Matomo (tidigare kallat "Piwik") för att analysera interaktioner. Uppgifterna om trafik och antalet beställningar slås sedan samman med uppgifter om TV-sändningar. Detta gör att vi kan utvärdera och optimera våra TV-kampanjer. Matomo är ett analysverktyg från InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011, Wellington, Nya Zeeland ("Matomo"). Matomo använder en cookie (”Analyscookies”) för att analysera vår webbplats med hänsyn till ditt användarbeteende. Cookien som lagras på din dator när du besöker vår webbplats lagrar och överför även din anonymiserade IP-adress. dvs. När data överförs till vår server förkortas IP-adressen så att vi inte längre kan identifiera dig som besökare på vår webbplats. Dessutom registreras tidpunkten för webbplatsbesöket, sidvisningar, webbläsar- och webbläsarinställningar som används, operativsystem som används, skärmupplösning för den slutenhet som används, hänvisningsadress när du går in på webbplatsen, söktermer vid inträde på webbplatsen och cookie-ID. Utvärderingen syftar uteslutande till att optimera och vidareutveckla våra TV-kampanjer. Du hittar mer detaljerad information om detta i Matomos information om dataskydd under

https://matomo.org/privacy-policy/.

13. Google Taggstyrning

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager är ett verktyg som vi kan använda för att integrera spårnings- eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte själv några användarprofiler, sparar inga cookies och gör inga oberoende analyser. Den används endast för administration och visning av de verktyg som är integrerade via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som även kan överföras till Googles moderbolag i USA. Google Tag Manager används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en snabb och okomplicerad integration och hantering av olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

14. Anteckningar om Google Analytics

PlusDentals webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics.Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (+49 40-80-81-79-000, support-de@googlecom). Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därmed analysera en användares aktiviteter över enheter. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit f GDPR. Google Analytics använder textfiler (så kallade cookies, se ovan) som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Vårt legitima intresse av databehandling ligger också i dessa ändamål. Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tid. Som standard avslutas sessioner efter 30 minuters inaktivitet och kampanjer efter 6 månader. Tidsgränsen för kampanjer kan vara max två år. Du kan hitta mer information om användarvillkor och dataskydd på https://www.google.de/analytics/terms/de.html. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att använda webbläsartillägget (https:/ /tools.google. com/dlpage/gaoptout?hl=de) och installera den. Så kallade opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats: Inaktivera Google Analytics. Genom att klicka på denna länk laddar du ner en "opt-out cookie". För att förhindra att Universal Analytics samlar in data på olika enheter måste du välja bort alla system som används.

15. Google AdWords

Vi använder Google AdWords för att uppmärksamma våra erbjudanden med hjälp av annonsmaterial (så kallad Google AdWords). I förhållande till annonskampanjdata kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonsåtgärderna är. Den rättsliga grunden för användningen av Google AdWords är Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 bokstav f GDPR. Dessa annonsmedier levereras av Google via så kallade "annonsservrar". Enligt Google använder man så kallade annonsservercookies för detta ändamål, som kan användas för att mäta vissa parametrar för att mäta framgång, såsom visning av annonser eller klick från användare.Om du går in på vår webbplats via en Google-annons kommer Google AdWords att lagra en cookie på din PC. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är enligt Google inte avsedda att identifiera dig personligen. Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och cookien som lagras på deras dator ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje AdWords-kund tilldelas en egen cookie. Detta innebär att cookies inte kan spåras via AdWords-kunders webbplatser. PlusDental själv samlar inte in eller behandlar några personuppgifter i de nämnda reklamåtgärderna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. Baserat på dessa utvärderingar kan vi se vilka av de annonseringsåtgärder som används som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användaren baserat på denna information. På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. PlusDental har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av den data som samlas in av Google genom att använda detta verktyg. Genom att integrera AdWords Conversion, hävdar Google sig vara informerad om att du har kommit åt den relevanta delen av vår webbplats eller en annons som vi klickat på. Om du för närvarande är registrerad hos Google kan Google tilldela besöket ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören tar reda på och lagrar din IP-adress. Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; i synnerhet innebär att undertrycka tredjepartscookies att du inte kommer att få några tredjepartsannonser; b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen "www.googleadservices.com" blockeras, https://www.google.de/settings/ads, varvid denna inställning raderas när du raderar dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som ingår i den självreglerande kampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning tas bort om du tar bort din småkakor; d) genom permanent avaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken https://support.google.com/ads/answer/7395996. Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktionerna i detta erbjudande till fullo. Du hittar Googles sekretesspolicy här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Vi har slutit ett avtal om beställningshantering med Google för att implementera de strikta europeiska dataskyddsbestämmelserna.


16. Användning av Hotjar

Vår webbplats använder också Hotjar, en analysmjukvara från Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, nivå 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa). Den rättsliga grunden för användningen av Hotjar är Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR Med Hotjar är det möjligt att mäta och utvärdera användningsbeteende på vår webbplats. Detta skapar en logg över t.ex. B.Musrörelser och klick i syfte att visa möjligheter till förbättringar av respektive webbplats Hotjar använder "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen (se ovan). För att utesluta direkt personlig referens, enligt Hotjar, lagras och behandlas IP-adresser endast anonymt. Dessutom utvärderas information om operativsystem, webbläsare, inkommande och utgående referenser (länkar), geografiskt ursprung, samt upplösning och typ av enhet för statistiska ändamål. Enligt Hotjar överförs informationen som genereras av "spårningskoden" och "cookien" om ditt besök på vår webbplats till Hotjar-servern i Irland och lagras där. Denna information är inte personlig och kommer inte att vidarebefordras till tredje part av oss eller, enligt Hotjar, av Hotjar. Om du inte vill bli inspelad kan du avaktivera den i din webbläsare. För mer information, se: https://www.hotjar.com/opt-out


17. Användning av amplitud (endast app)

I våra appar använder vi "Amplitude" från Amplitude Inc., 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, USA. Amplitude tillåter oss att bättre förstå och optimera appanvändares användningsbeteende. För mer information, se Amplitudes sekretesspolicy: https://amplitude.com/privacy. Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Amplitude för att implementera de strikta europeiska dataskyddsbestämmelserna.


18. Användning av så kallade plug-ins för sociala medier

Vår webbplats använder även plug-ins för sociala medier, det vill säga vi kopplar vår webbplats till vissa sociala nätverk. Vi använder plugin-program för sociala medier från följande leverantörer ("plugin-leverantörer"): • Facebook, Inc. • Twitter, Inc. • Pinterest, Inc. • Instagram, Inc. Observera angående sociala medier -Plug-ins i totalt: Vi använder den så kallade tvåklickslösningen. Det betyder att när du besöker vår webbsida lämnas inga personuppgifter initialt vidare till leverantörerna av plugin-program. Du kan känna igen leverantören av plugin-programmet genom att visa den första bokstaven i respektive leverantör eller dess logotyp. Vi ger dig möjligheten att kommunicera direkt med leverantören av plugin-programmet med knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och därmed aktiverar det kommer plug-in-leverantören att få information om att du har besökt motsvarande webbplats för vårt onlineerbjudande. Genom att aktivera plugin-programmet överförs därför dina personuppgifter till respektive plug-in-leverantör och lagras där (när det gäller amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plugin-leverantören använder cookies i synnerhet för att samla in data, rekommenderar vi att du raderar alla cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare innan du klickar på den nedtonade rutan. Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingsprocedurerna, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftena med behandlingen, lagringsperioderna. Vi har heller ingen information om radering av insamlad data av plugin-leverantören. Respektive plug-in-leverantör lagrar insamlade uppgifter om dig som en användningsprofil och använder dessa i allmänhet för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva din rätt att invända. Vi erbjuder dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare via plug-ins, se ovan att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Observera även att data förs vidare oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plugin-leverantören kommer dina data som samlas in från oss att tilldelas direkt till ditt befintliga konto hos plug-in-leverantören. Den rättsliga grunden för användningen av plugin-program är Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plugin-leverantören finns i dataskyddsförklaringarna från dessa leverantörer som kommuniceras nedan. Där får du även ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet. Här är en översikt över adresserna till respektive plugin-leverantörer och webbadresser med deras dataskyddsmeddelanden: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: http://www.facebook.com/policy.php. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Twitter , Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA: https://twitter.com/privacy. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer kan hittas här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings

  • Pinterest , Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA: http://pinterest.com/about/privacy/

Instagram , Inc., 1601 Willow Rd, Menlow Park, CA 94025, USA, https://help.instagram.com/155833707900388 Dataöverföring till USA kommer baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/5669946660333381. Följande ytterligare information om de plugin-program vi använder: Facebook-plugin-program Facebook-plugin-programmet upprättar en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servrarna. Genom denna integration får Facebook informationen om att din webbläsare har kommit åt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Facebook-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till din Facebook-profil. Om du interagerar med plugin-program, till exempel genom att klicka på "Gilla"-knappen eller göra en kommentar, överförs även denna information direkt till en Facebook-server i USA och lagras där. Informationen kommer också att publiceras på din Facebook-profil och visas för dina Facebook-vänner. I övrigt har PlusDental inget inflytande på arten och omfattningen av de data som plugin-programmet överför till Facebook-servrarna.Syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-defacebook .com/policy.php Om du inte vill För att Facebook ska kunna tilldela data som samlas in via vår webbplats direkt till din Facebook-profil måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att Facebook-plugin-program laddas med annonsblockerare med en motsvarande "Facebook Blocker", som är tillgänglig för alla vanliga webbläsare som Google Chrome eller Internet Explorer som ett tillägg för gratis nedladdning (https://facebook -blocker. jaleco.com) Twitter Vi använder också Twitter-knappar. När du besöker vår webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Twitter-servrarna. Du kan se och kontrollera de intressen som Twitter spårar på https://twitter.com/your_twitter_data. Du kan också kontrollera om Twitter kan spåra dina besök på webbplatser som innehåller Twitter-innehåll i personaliserings- och sekretessinställningarna. Dessa kan nås på https://twitter.com/personalization. Pinterest Vi använder även Pinterest-tjänsten på vår hemsida. Vi har inkluderat en "Pin it"-knapp på vår webbplats för detta ändamål. Om du är inloggad på Pinterest när du besöker vår webbplats kan Pinterest, enligt egen information, tilldela detta besök till ditt Pinterest-konto och på så sätt länka datan. Data som överförs genom att klicka på knappen "Fäst den" lagras av Pinterest. Vi har inget inflytande på den data som Pinterest samlar in på detta sätt, inte heller på omfattningen av denna data som samlas in av Pinterest. Vi har heller ingen kännedom om innehållet i de data som överförs till Pinterest. För att förhindra att Pinterest kan koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Pinterest-konto måste du logga ut från ditt Pinterest-konto innan du besöker vår webbplats. Ytterligare information och detaljer om datainsamling av Pinterest och om dina rättigheter och inställningsalternativ finns i Pinterests sekretesspolicy, som du kan komma åt på http://pinterest.com/about/privacy/. Instagram Vi använder även Instagram-tjänsten på vår webbplats. Vi har inkluderat en "Gilla"-knapp på vår sida för detta ändamål. Om du är inloggad på Instagram när du besöker vår webbplats kan Instagram, enligt egen information, tilldela detta besök till ditt Instagramkonto och på så sätt länka datan. Data som överförs genom att klicka på "Gilla"-knappen kommer att lagras av Instagram. Vi har inget inflytande på den data som Instagram samlar in som ett resultat, inte heller på omfattningen av denna data som samlas in av Instagram. Vi har heller ingen kännedom om innehållet i de data som överförs till Instagram. För att förhindra att Instagram kopplar ditt besök på vår webbplats till ditt Instagram-konto måste du logga ut från ditt Instagram-konto innan du besöker vår webbplats. Ytterligare information och detaljer om datainsamling av Instagram och om dina rättigheter och inställningsmöjligheter finns i Instagrams dataskyddsinformation, som du kan komma åt på https://help.instagram.com/155833707900388.

19. Kommunikation/säkerhet för dina data

Om du har gett oss en e-postadress kommer vi nästan uteslutande att korrespondera med dig via e-post och all korrespondens som rör affärstransaktioner (t. påminnelser, behandlingsplan etc.) till den e-postadress du angett.Som en del av affärsrelationen kommer PlusDental att kommunicera med dig via e-post om du uppger en e-postadress utan att använda signatur- eller krypteringsprocess, såvida du inte invänder mot e-postkorrespondens eller återkallar ditt samtycke till denna procedur. även för kommunikation mellan PlusDental-anställda och i kommunikation med tredje part (särskilt partnerföretag, partnertandläkare etc.). Observera att fullständig datasäkerhet på Internet och speciellt i e-posttrafik inte kan garanteras. Dataöverföring via e-post är alltid förknippat med en förlust av konfidentialitet och säkerhet, i synnerhet kan dataförlust inträffa under överföringen. Datavirus kan också överföras obemärkt. Vi har vidtagit omfattande tekniska och operativa försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oss från obehörig åtkomst och missbruk. Våra säkerhetsrutiner ses regelbundet över och anpassas till tekniska framsteg. Våra medarbetare är skyldiga att upprätthålla sekretess. Vi strävar efter optimalt skydd av dina uppgifter mot obehörig åtkomst och obehörig kunskap, ändring eller avslöjande. För detta ändamål använder vi krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer) vid lämpliga punkter. Detta förutsätter dock att din webbläsare stöder krypteringsskydd.

20. Dina rättigheter (översikt)

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter: a) Rätt till information (jfr 20 §), b) Rätt till rättelse eller radering (jfr 20 §), c) Rätt till begränsning av behandlingen (jfr 20 §), d) rätt till dataportabilitet (jfr 20 §). e) Rätt att invända mot behandling (jfr 21 §). (2) Du har också rätt att klaga till en dataskyddstillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter. Nedan förklarar vi dessa rättigheter kort för dig så att du kan förstå innehållet i rättigheterna:

21. Dina rättigheter i detalj

Enligt artikel 15 GDPR har du när som helst rätt till gratis information om de uppgifter som lagras om dig. Vänligen rikta sådana förfrågningar till vårt dataskyddsombud (e-post: datenschutz@plusdental.de, telefon: +49 30 2555 85 825). Dessutom har du rätt att, i enlighet med artikel 16 GDPR, omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av PlusDental. I enlighet med artikel 17 GDPR har du även rätt att begära att PlusDental omedelbart raderar personuppgifterna som rör dig om något av följande skäl föreligger: • Personuppgifterna är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades är inte längre nödvändigt. • Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen. • Du invänder mot behandlingen (och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen) eller så har personuppgifterna behandlats olagligt. • Raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i den medlemsstat som PlusDental lyder under (Tyskland). Dessutom, enligt art.18 GDPR har du rätt att kräva att PlusDental begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt: • Du bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör att PlusDental kan intyga riktigheten i personuppgiftskontrollen, • behandlingen är olagligt och du avvisar raderingen av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av personuppgifterna; • PlusDental behöver inte längre personuppgifterna för behandlingsändamål, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller • du har gjort en invändning mot behandlingen så länge det inte är säkert om de legitima skälen för PlusDental mot dina intressen råder Du har också rätt i enlighet med artikel 20 GDPR att få dina personuppgifter som du har lämnat till PlusDental i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig.

22. Rätt till invändning och återkallelse

Om vi ​​baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte skulle vara nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, som vi har presenterat i samband med ovanstående uttalanden. Om du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din berättigade invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen att stoppa eller justera databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl för att fortsätta behandlingen. Om PlusDental samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst och utan att ange skäl återkalla detta samtycke. En sådan återkallelse av samtyckesförklaringen påverkar tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har lämnat dem till oss. För att göra detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud (e-post: datenschutz@plusdental.de, telefon: +49 30 2555 85 825).

23. Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Du har rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddsbestämmelserna: Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin.

24. Ändringar av denna integritetspolicy

Då och då måste vi anpassa våra dataskyddsregler – till exempel på grund av lagändringar. Dina rättigheter enligt denna dataskyddsdeklaration är inte begränsade utan ditt uttryckliga medgivande. Om vi ​​gör ändringar i insamlingen, användningen eller utlämnandet av de personuppgifter som du har gett oss kommer vi att uppmärksamma dig på detta med ett tydligt meddelande. Genom att använda vår webbplats och använda våra tjänster samtycker du till bestämmelserna i denna dataskyddsförklaring. Att fråga? Om du har ytterligare frågor om dessa dataskyddsbestämmelser, vänligen kontakta vår dataskyddsombud: Sunshine Smile GmbH – Windscheidstraße 18 – 10627 Berlin Telefon: +49 30 2555 85 825 E-post: datenschutz@plusdental.de

.