Herroepingsrecht

Instructies voor herroeping

A. Geen herroepingsrecht voor individueel vervaardigde producten

De klant heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de aankoop van producten die individueel voor de klant zijn gemaakt, aangezien dit geen geprefabriceerde goederen zijn die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant (vgl. § 312g lid 2 nr. 1 BGB). Het bestellen van retainerspalken en vaste retainers is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsvoorwaarden voor niet op maat gemaakte producten


1. U hebt het recht om het contract voor de aankoop van producten uit de Sunshine Smile GmbH-onlineshop zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Bij terugkerende leveringen is het moment van in ontvangst nemen van het eerste artikel bepalend. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken


2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit dient te gebeuren door middel van een duidelijke verklaring per post aan Sunshine Smile GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlijn of per e-mail aan info@plusdental.de. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

3. In geval van herroeping bent u verplicht de goederen of goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van het contract aan SunshineSmile GmbH te retourneren. Aan deze termijn wordt voldaan als u de goederen of goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Na ontvangst van het (de) artikel(en), zullen we elke betaling die we van u hebben ontvangen, inclusief eventuele verzendkosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden, hebben gekozen) onmiddellijk terugbetalen , maar uiterlijk na 14 (veertien) dagen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

4. De directe kosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant.

5. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen of goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen of goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.Voorbeeld van herroepingsformulier:


U kunt het volgende voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken om het contract te annuleren:
Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het per post terug naar: Sunshine Smile GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlijn, per e-mail naar info@plusdental.de of per fax naar 030-555747599


"Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
— Besteld op (*) / ontvangen op (*)
— Naam consument(en)
— Adres consument(en)
— Handtekening consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
— Datum
(*) Gelieve te schrappen wat niet van toepassing is.
Na ontvangst van de herroeping bevestigt SunshineSmile de ontvangst van de herroeping op het e-mailadres dat je hebt opgegeven tijdens de registratie/registratie


Waarschuwing:
1. Geen herroepingsrecht als de verzegeling open is (§ 312g lid 2 nr. 3 BGB): Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending hun zegel wordt verwijderd nadat de levering is geworden.


In het bijzonder ontvangt u de volgende goederen verzegeld:
• borgspalken
• vaste houders


Het verwijderen van de verzegeling van de bovengenoemde onderdelen sluit het herroepingsrecht van de klant uit

.