Gegevensbescherming

Privacybeleid

We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in PlusDental. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens is onze topprioriteit. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is bedoeld om u uitgebreide informatie te verstrekken over het type, de omvang en het doel van de verzameling, het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens door PlusDental, om u te informeren over uw rechten en om u te informeren over gegevensverwerkingen. In dit privacybeleid leggen we ook uit welke informatie we automatisch verzamelen als je onze website bezoekt. Verantwoordelijk volgens artikel 4, lid 7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is Sunshine Smile GmbH - Windscheidstraße 18 - 10627 Berlijn - Telefoon: +49 30 2555 85 825 - E-mail: info@plusdental.de (hierna: plus tand). U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via datenschutz@plusdental.de of op ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

1. Gegevensoverdracht / datalogging bij bezoek aan de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen: IP-adres, datum en tijd van het bezoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) , inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware. Deze logbestanden zijn logbestanden die door de betreffende internetbrowser worden verzonden en opgeslagen en door PlusDental alleen worden verzameld voor statistische evaluatie en om een ​​probleemloze werking van onze website te garanderen. PlusDental kan deze gegevens niet toewijzen aan een bepaalde persoon. Wij maken of verwerken geen persoonlijke surfprofielen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt (zie paragraaf 12 hieronder).

2. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door PlusDental alleen verzameld of verwerkt als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij het registreren op onze website of bij een aanvraag op onze website, per e-mail of op een andere manier. "Persoonlijke gegevens" zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer, enz. In principe wordt dus alle informatie opgenomen die direct of indirect verband kan houden met een persoon vallen onder het begrip persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst tussen u en ons en om met u te kunnen communiceren. Welke persoonlijke gegevens we specifiek verzamelen en verwerken, wordt in meer detail vermeld onder secties 4-10.

3. Gezondheidsgegevens

Omdat wij als aanbieder van op u afgestemde tandheelkundige spalken ook afhankelijk zijn van informatie, verzamelen en verwerken wij bijv."Gezondheidsgegevens" zijn bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder het verlenen van gezondheidsdiensten, en waaruit informatie over de gezondheidstoestand van de betrokkene kan worden afgeleid Eerdere ziekten, diagnoses, tandheelkundige posities , medicatie, informatie over allergieën, intoleranties en foto's van het gebit, enz. We kunnen de diensten die we aanbieden niet leveren zonder de mededeling van de door ons gevraagde gezondheidsgegevens. Er kan met name niet worden beoordeeld of u geschikt bent voor behandeling met onze producten en of er voor u aangepaste tandspalken beschikbaar zijn. Om deze reden verzamelen en verwerken wij de bovengenoemde persoonsgegevens, waaronder uw gezondheidsgegevens, die u met uw toestemming hebt verstrekt. Op deze manier kunnen de spalken worden aangepast aan uw individuele behoeften. De wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens is artikel 9 lid 1, 2 lit. a AVG. Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS: onze website bevat tools van bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen u erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

4. Contact opnemen met PlusDental (zonder registratie)

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier op onze website, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om uw vragen te kunnen beantwoorden. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen, artikel 6 lid 1 letter f AVG of op uw toestemming artikel 6 lid 1 lid a AVG indien daarom werd verzocht.

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking ervan als wij op grond van wettelijke opslagverplichtingen verplicht zijn de gegevens voor een langere periode op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Eerste login / registratie op onze website voor online bestellingen

5.1 Voor het gebruik van de diensten van PlusDental is uw registratie op plusdental.de vereist. Als u zich op onze website registreert, moet u zich eerst registreren door uw e-mailadres, een wachtwoord naar keuze en uw vrij te kiezen gebruikersnaam in te voeren. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure voor registratie, d.w.z. H. Uw registratie is pas voltooid nadat u uw registratie eerder heeft bevestigd door te klikken op de link in een bevestigingsmail die u voor dit doel is toegestuurd.Als u dit niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd.Voor het sluiten van het contract is het ook noodzakelijk dat u bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt die we nodig hebben om uw bestelling uit te voeren. Verplichte informatie die nodig is voor de verwerking van de contracten is afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een behandeling met PlusDental spalken (dental vote) hebben wij bepaalde gegevens van u nodig en kunnen wij met u in contact komen. Denk hierbij aan: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring of u in het afgelopen half jaar naar de tandarts bent geweest en tand- of kaakproblemen heeft/gehad of overeenkomstige ziekten zijn gediagnosticeerd of anderszins bij u bekend zijn. Verder vereist de aanvraag/registratie vooraf het uitvoeren van een proeve van bekwaamheid met informatie over de conditie van het gebit. De informatie omvat een zelfbeoordeling van mogelijk verkeerd uitgelijnde tanden, informatie over de grootte van de tanden, of u in het verleden een beugel heeft gehad, algemene tandgezondheid (tandvleesproblemen, kaakgewrichtproblemen, andere noodzakelijke tandheelkundige behandelingen) enz. Deze informatie is ook nodig om te kunnen beoordelen of u medisch geschikt bent voor behandeling met onze spalken. Als u ons bovenstaande gegevens niet verstrekt, kan er geen beoordeling worden gemaakt van de algemene geschiktheid voor behandeling met onze producten. Vanuit medisch oogpunt is het echter noodzakelijk dat een tandarts eerst uw geschiktheid voor behandeling met spalken bepaalt. Indien u ons bovenstaande gegevens niet wenst te verstrekken, is het dus niet mogelijk om onze producten af ​​te nemen. Als u zich op onze website heeft geregistreerd, bewaren wij uw gegevens die nodig zijn om het contract uit te voeren, inclusief informatie over de betalingswijze, zolang we wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan. Bovendien bewaren we de aanvullende vrijwillige gegevens die u verstrekt, tenzij u ze verwijdert. In het afgeschermde klantengedeelte kunt u alle informatie beheren en wijzigen. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG. Om onbevoegde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met minimaal SHA-256 met RSA-codering.

6. Betalingsproces

Als u besluit om voor onze diensten te betalen met uw creditcard, worden uw volledige naam, de naam op de gebruikte creditcard, het creditcardnummer, de vervaldatum van de creditcard en het controlecijfer van uw creditcard doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder Stripe, waarmee wij creditcardafschriften verwerken. De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. U kunt hierover meer lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Stripe onder de volgende link: https://stripe.com/de/privacy. We werken met Stripe om u een snel en probleemloos creditcardbetalingsproces te bieden. Dit is nodig om het betalingsproces uit te voeren (rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG). De betalingsdienstaanbieder is verantwoordelijk voor uw betalingsgegevens.Informatie over de verantwoordelijke instantie van de betalingsdienstaanbieder en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieder vindt u op: https://stripecom/de/privacy#translation. U heeft ook de mogelijkheid om uw betaling uit te voeren via PayPal (PayPal (Europe) S.à.rl. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg). PayPal is een online betaalservice. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde (virtuele) PayPal-rekeningen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, er zijn dus geen klassieke rekeningnummers. Als u "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden bepaalde gegevens automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat u akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen, meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook nodig om het contract te verwerken. Het doel van het verzenden van de gegevens is in de eerste plaats om de betaling zelf te verwerken en tegelijkertijd om te beschermen tegen fraude. Volgens PayPal kunnen persoonlijke gegevens door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Volgens PayPal kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers als dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens namens PayPal moeten worden verwerkt. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van PayPal in te trekken. Meer informatie over de gegevensverwerking van PayPal en de huidige gegevensbeschermingsregels van PayPal vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Als u kiest voor vooruitbetaling of de SEPA-machtiging voor automatische incasso als betalingsoptie, geven wij uw betalingsgegevens door aan onze huisbank, Deutsche Bank, voor betalingsverwerking (zie paragraaf 6 hierboven). De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG.

7. Medische behandeling door meewerkende tandarts

Om de meewerkende tandarts in staat te stellen de geschiktheid van uw tandafwijking voor de correctie met PlusDental producten te controleren, worden met uw toestemming alle door u aan PlusDental doorgegeven persoonsgegevens, waaronder de bovengenoemde Gezondheidsgegevens ingediend. Alleen als de meewerkende tandarts over deze persoonsgegevens beschikt, kan hij een individueel behandelplan voor u opstellen. De meewerkende tandarts is uiteraard onderworpen aan het medisch beroepsgeheim.

8. Openbaarmaking aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld om bepaalde taken binnen de Plus Dental Group uit te voeren. Gegevens die worden gedeeld met interne serviceproviders worden alleen gebruikt om specifieke taken namens ons uit te voeren, zoals klantenondersteuning, behandelplanning, productie, logistiek.

Tenzij hierin uitdrukkelijk vermeld, maken we uw gegevens niet bekend. Derden verkoop of ruil ze niet met derden.

9.PlusDental Smile-nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele aanbiedingen voor de PlusDental tandheelkundige afdrukset, het PlusDental tandheelkundige spalken en behandelplan en de PlusDental retainer. De aangeboden goederen en diensten zijn genoemd in de toestemmingsverklaring. Om ons aan te melden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we de door u gebruikte IP-adressen en de tijden van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op voor het versturen van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u dus afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in elke nieuwsbrief-e-mail te klikken (zie voor het intrekken van uw toestemming ook paragraaf 21 van deze gegevensbeschermingsverklaring).

10. Website live chat functie

Voor de livechat op onze website maken wij gebruik van de dienst van de provider Chatra. Chatra, Roger Wilco LLC, 2200 Clarendon Blvd., Suite 1400A, Arlington, VA 22201, VS, 1 (703) 232 1443, info@chatra.io ,https://chatra.io/privacy-policy/. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als je via de livechat van de website contact opneemt met PlusDental, dan verzamelt de provider in het begin tijdelijk het IP-adres om te bepalen vanuit welk land de livechat wordt gestart. Dit maakt het mogelijk om bezoekers een klantenservice te bieden die is afgestemd op hun behoeften. Het IP-adres wordt alleen voor dit doel verzameld en wordt niet permanent opgeslagen door Chatra. Als u niet wilt dat er gegevens naar Chatra worden verzonden, kunt u voorkomen dat Chatra cookies plaatst door de juiste instellingen in uw browser te maken (zie paragraaf 13 hieronder). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van alle cookies kan resulteren in de chatfunctie op onze website kan niet meer worden uitgevoerd. Bovendien slaat Chatra de communicatie op in de livechat. Als u dit niet wilt, kunt u ons dit per e-mail laten weten aan info@plusdental.de. Opgeslagen livechats worden dan verwijderd door ons onmiddellijk. Ze worden ook door ons verwijderd nadat uw verzoek is behandeld.

11. PlusDental

e-mailbeheersysteem

PlusDental gebruikt de SendinBlue-service (Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland) om zijn e-mails te beheren. Daarbij heeft SendinBlue toegang tot de gegevens die door PlusDental als gebruiker worden verzonden, evenals tot het onderwerp en de inhoud van de e-mails die PlusDental via de SendinBlue-diensten naar haar contacten stuurt. Het gedrag van de ontvangers van deze e-mails kan worden geanalyseerd (individuele tracking van het openingspercentage, het klikpercentage en het bouncepercentage, oftewel het aandeel bezoekers van een website dat slechts één paginaweergave genereert. SendinBlue zegt toegewijd te zijn om de aan gebruikers verstrekte gegevens niet aan derden over te dragen of te verhuren Volgens SendinBlue bevinden de hostingservers waarop SendinBlue de gegevens verwerkt en opslaat zich uitsluitend in de Europese Unie.Het privacybeleid van SendinBlue vindt u hier: https://desendinblue.com/legal/privacypolicy/ Deze website maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van de diensten van MailChimp. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Als u gegevens invoert om u op de nieuwsbrief te abonneren (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de MailChimp-servers in de VS. We hebben de succesmeting van Mailchimp uitgeschakeld, dus Mailchimp zal uw gedrag bij het openen van onze nieuwsbrieven niet evalueren. Als u niet wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan Mailchimp, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een bijbehorende link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms. Het privacybeleid van MailChimp is te vinden op: https://mailchimp.com/legal/terms/. Sluiten van een verwerkersovereenkomst: Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. https://mailchimp.com/legal/terms/.

12. Technische controle - Cookies

Wij gebruiken op onze website zogenaamde cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de internetverbinding tijdens uw bezoek aan onze website te regelen en die informatie bevatten die ons in staat stelt onze website aan te passen aan de behoeften van bezoekers. Ze vereenvoudigen en versnellen ook de controle over uw bezoek aan onze website. Cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en ofwel na het einde van de browsersessie weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies) of door uw browser opgeslagen om uw browser bij een volgend bezoek te kunnen herkennen (permanente cookies / login-cookies). Alle cookies op onze website bevatten puur technische informatie en geen persoonlijke gegevens. In de regel zijn browsers zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of helemaal uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website gedeeltelijk worden beperkt.

Gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we de trackingtechnologie van Linkster GmbH, Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, om inzichten in partnerschappen en advertentiekanalen te meten en te visualiseren. Dit is een functie voor het meten van de efficiëntie van de bijbehorende reclamemaatregelen.Bovendien stelt de informatie ons in staat om reclamesucces toe te wijzen voor de facturering bij de corresponderende reclamepartners.Als u op een reclame-integratie klikt, worden er cookies in uw browser geplaatst, die bij een transactie worden uitgelezen. Bij elk contactpunt stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Linkster-server, die wordt gebruikt om bepaalde informatie te verzenden. Deze informatie omvat de URL van de website waarop het advertentiemateriaal is geplaatst (referrer-URL), de browser-ID (user agent) van uw eindapparaat (inclusief informatie over het apparaattype en het besturingssysteem), het IP-adres van het eindapparaat apparaat (dit IP-adres wordt door ons geanonimiseerd en gehasht voordat het wordt opgeslagen), HTTP-header (datapakket met verschillende technische informatie die automatisch door uw browser wordt verzonden), het tijdstip van de aanvraag en, indien eerder opgeslagen op het eindapparaat, de cookie met zijn inhoud. Een cookie is een klein gegevenspakket dat wordt uitgewisseld tussen uw browser en de server. In dit datapakket kan de voor de webapplicatie relevante informatie worden opgeslagen en verzonden, bijvoorbeeld de inhoud van een virtueel winkelwagentje. De trackingtechnologie slaat cookies op uw eindapparaat op om acties te documenteren. In de cookie wordt een 24-cijferige, anonieme ID opgeslagen. Gekoppeld aan deze ID worden de gegevens versleuteld in onze database op de server. Dit omvat informatie over de laatste aanrakingspunten (d.w.z. wanneer een specifiek advertentiemedium werd weergegeven of door een apparaat werd aangeklikt). Indien nodig kunnen de opgeslagen touchpoints worden gecombineerd tot een sequentieketen (user journey). In het geval van een actieverzoek worden meestal ook het bestelnummer en de winkelmandwaarde van uw bestelling door ons doorgegeven en opgeslagen. Daarnaast kunnen de volgende waarden worden verzonden en opgeslagen: uw klantnummer, nieuwe klantkenmerken, uw leeftijd en geslacht evenals de informatie die u in een klantenonderzoek hebt verstrekt. De door Linkster GmbH opgeslagen cookies worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd. De aan ons doorgegeven informatie en de cookies worden uitsluitend gebruikt voor het correct toekennen van het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering en worden gerechtvaardigd door onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te maken. U kunt de opslag van cookies in uw browser onder Extra's/Internetopties deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte presentatie van de online aanbiedingen en beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd. Het verzamelen en verwerken van trackinggegevens kan ook worden gedeactiveerd door op deze tracking-opt-out-link te klikken: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do Uw gegevens bekijken: https://trck.linkster .co/ privacy-mydata.do Welke cookies door onze trackingtechnologie worden gebruikt, kunt u in het volgende overzicht zien: TRS: Unieke, 24-cijferige identifier (ID) voor het volgen van partnerschappen. Deze cookie wordt opgeslagen in de clientbrowser en identificeert databaserecords die de touchpoint-gegevens bevatten. TRSCJ: fallback-cookie met de rudimentaire touchpoint-gegevens voor het volgen van partnerschappen. Deze cookie bevat versleutelde alle touchpoint-gegevens in de clientbrowser.trs_db_optout: wanneer u op de tracking-opt-out-link klikt, wordt een speciale cookie geschreven, die de tracking in de huidige webbrowser van het eindapparaat deactiveert. De tracking wordt echter opnieuw geactiveerd zodra u de tracking-opt-out-cookie verwijdert . Overzicht in tabelvorm van alle relevante informatie voor de invoer in een toestemmingsbeheerplatform Naam: Linkster Influencer Tracking Software Type: Webanalyseservice Bedrijf: Linkster GmbH, adres Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, DUITSLAND Gegevensverwerkingsdoeleinden: • Analyse • Optimalisatie • Toewijzing van transacties Gebruikte technologieën: Cookies Verzamelde gegevens: IP-adres (geanonimiseerd en gehasht door ons vóór opslag) Rechtsgrond: artikel 6 (1) (a) AVG Plaats van verwerking: Duitsland Duur van gegevensopslag: De gegevens worden verwijderd zodra ze nodig zijn voor onze logging zijn niet meer nodig. Ontvanger van gegevens: Linkster GmbH Doorsturen naar derde landen: Geen opt-out-link: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do Privacybeleid: http://linkster.co/

12.1 spoteffect en Matomo

We gebruiken de "Spoteffects"-service van XAD spoteffects GmbH (Saarstr. 7, 80797 München) op onze website om de effectiviteit van onze tv-reclamecampagnes vast te leggen. Spoteffects gebruikt de analysetool Matomo (voorheen "Piwik" genoemd) om interacties te analyseren. De gegevens over het verkeer en het aantal bestellingen worden vervolgens samengevoegd met informatie over tv-uitzendingen. Hierdoor kunnen we onze tv-campagnes evalueren en optimaliseren. Matomo is een analysetool van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011, Wellington, Nieuw-Zeeland ("Matomo"). Matomo gebruikt een cookie (“Analyse Cookies”) om onze website te analyseren met betrekking tot uw gebruikersgedrag. De cookie die op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt, slaat ook uw geanonimiseerde IP-adres op en verzendt deze. d.w.z. Wanneer gegevens naar onze server worden verzonden, wordt het IP-adres ingekort, zodat we u niet meer als bezoeker van onze website kunnen identificeren. Daarnaast worden het tijdstip van het websitebezoek, paginaweergaven, gebruikte browser- en browserinstellingen, gebruikt besturingssysteem, schermresolutie van het gebruikte eindapparaat, referrer bij het betreden van de website, zoektermen bij het betreden van de website en cookie-ID vastgelegd. De evaluatie dient uitsluitend om onze tv-campagnes te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in Matomo's informatie over gegevensbescherming onder

https://matomo.org/privacy-policy/.

13. Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de tools die ermee zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten. De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

14. Opmerkingen over Google Analytics

De website van PlusDental maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics.De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (+49 40-80-81-79-000, support-de@googlecom). Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG. Google Analytics maakt gebruik van tekstbestanden (zogenaamde cookies, zie hierboven) die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. In deze doeleinden ligt ook ons ​​gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking. Sessies en campagnes worden na een bepaalde tijd beëindigd. Standaard worden sessies beëindigd na 30 minuten inactiviteit en campagnes na 6 maanden. De termijn voor campagnes kan maximaal twee jaar zijn. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/analytics/terms/de.html. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt met behulp van de browser-add-on (https://tools.google. com/dlpage/gaoptout?hl=de) en installeer het. Zogenaamde opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics uitschakelen. Door op deze link te klikken download je een "opt-out cookie". Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens op verschillende apparaten verzamelt, moet u zich afmelden voor alle gebruikte systemen.

15. Google AdWords

Wij gebruiken Google AdWords om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google AdWords) onze aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Met betrekking tot de advertentiecampagnegegevens kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. De wettelijke basis voor het gebruik van Google AdWords is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG. Deze advertentiemedia worden door Google geleverd via zogenaamde "adservers". Volgens Google gebruikt het hiervoor zogenaamde ad server-cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor het meten van succes te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers.Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn volgens Google niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. PlusDental zelf verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens in de genoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, met name kunnen we de gebruiker niet identificeren op basis van deze informatie. Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. PlusDental heeft geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld door het gebruik van deze tool. Door AdWords-conversie te integreren, beweert Google ervan op de hoogte te zijn dat u het relevante deel van onze website hebt geopend of een advertentie waarop door ons is geklikt. Als u momenteel bij Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat. U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen; b) door de cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u deze verwijdert uw cookies; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices te deactiveren, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw koekjes; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt benutten. Het privacybeleid van Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten om de strikte Europese voorschriften voor gegevensbescherming te implementeren.


16. Gebruik van Hotjar

Onze website maakt ook gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa). De wettelijke basis voor het gebruik van Hotjar is artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag op onze website te meten en te evalueren. Dit creëert een log van b.v. B.Muisbewegingen en klikken met als doel verbeteringsmogelijkheden van de betreffende website te tonen Hotjar maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken (zie hierboven). Om directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten, worden IP-adressen volgens Hotjar alleen anoniem opgeslagen en verwerkt. Bovendien wordt informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande verwijzingen (links), geografische herkomst, evenals de resolutie en het type apparaat geëvalueerd voor statistische doeleinden. Volgens Hotjar wordt de informatie die wordt gegenereerd door de "trackingcode" en de "cookie" over uw bezoek aan onze website verzonden naar de Hotjar-server in Ierland en daar opgeslagen. Deze informatie is niet persoonlijk en zal niet door ons of, volgens Hotjar, door Hotjar aan derden worden doorgegeven. Indien u niet wilt worden vastgelegd, kunt u deze in uw browser deactiveren. Voor meer informatie, zie: https://www.hotjar.com/opt-out


17. Gebruik van amplitude (alleen app)

In onze apps gebruiken we "Amplitude" van Amplitude Inc., 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, VS. Amplitude stelt ons in staat om het gebruiksgedrag van app-gebruikers beter te begrijpen en te optimaliseren. Zie het privacybeleid van Amplitude voor meer informatie: https://amplitude.com/privacy. We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Amplitude om de strikte Europese voorschriften voor gegevensbescherming te implementeren.


18. Gebruik van zogenaamde social media plug-ins

Onze website maakt ook gebruik van plug-ins voor sociale media, d.w.z. we verbinden onze website met bepaalde sociale netwerken. We gebruiken plug-ins voor sociale media van de volgende providers ("plug-in-providers"): • Facebook, Inc. • Twitter, Inc. • Pinterest, Inc. • Instagram, Inc. Let op met betrekking tot sociale media - Plug-ins totaal: Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat er bij een bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de weergave van de eerste letter van de betreffende aanbieder of het bijbehorende logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Door de plug-in te activeren, worden uw persoonlijke gegevens daarom naar de betreffende plug-in-provider verzonden en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider met name cookies gebruikt om gegevens te verzamelen, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-inprovider. De betreffende plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze in het algemeen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in-aanbieder om uw recht van bezwaar uit te oefenen.Wij bieden u de mogelijkheid om via de plug-ins te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zie hierboven dat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker. Houd er ook rekening mee dat gegevens worden doorgegeven, ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in-aanbieder, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in-aanbieder. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers die hieronder worden meegedeeld. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen. Hier is een overzicht van de adressen van de respectievelijke plug-inproviders en URL's met hun gegevensbeschermingsverklaringen: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS: http://www.facebook.com/policy.php. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS: https://twitter.com/privacy. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings

  • Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS: http://pinterest.com/about/privacy/

Instagram , Inc., 1601 Willow Rd, Menlow Park, CA 94025, VS, https://help.instagram.com/155833707900388 Gegevensoverdracht naar de VS zal gebaseerd zijn op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/5669946660333381. De volgende aanvullende informatie over de plug-ins die we gebruiken: Facebook-plug-ins De Facebook-plug-in brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel koppelen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden. Voor het overige heeft PlusDental geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de Facebook-servers verzendt.Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-defacebook .com/policy.php Als u dit niet wilt Om ervoor te zorgen dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel kan koppelen, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Facebook-plug-ins worden geladen met adblockers met een bijbehorende "Facebook Blocker", die voor alle gangbare browsers zoals Google Chrome of Internet Explorer als gratis download beschikbaar is (https://facebook -blocker.jaleco.com) Twitter We gebruiken ook Twitter-knoppen. Wanneer u onze site bezoekt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-servers. U kunt de interesses die Twitter bijhoudt, bekijken en beheren op https://twitter.com/your_twitter_data. U kunt ook bepalen of Twitter uw bezoeken aan websites met Twitter-inhoud kan volgen in de personalisatie- en privacy-instellingen. Deze zijn toegankelijk via https://twitter.com/personalization. Pinterest We gebruiken ook de Pinterest-service op onze website. Hiervoor hebben we een "Pin it"-knop op onze site opgenomen. Als u bij het bezoek aan onze website bij Pinterest bent ingelogd, kan Pinterest dit bezoek volgens zijn eigen informatie aan uw Pinterest-account toewijzen en zo de gegevens koppelen. De gegevens die worden verzonden door op de knop "Pin it" te klikken, worden door Pinterest opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Pinterest op deze manier verzamelt, noch op de omvang van deze gegevens die Pinterest verzamelt. We hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens die naar Pinterest worden verzonden. Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan onze website aan uw Pinterest-account kan koppelen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij uw Pinterest-account. Meer informatie en details over het verzamelen van gegevens door Pinterest en over uw rechten en instellingsmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Pinterest, dat u kunt raadplegen op http://pinterest.com/about/privacy/. Instagram Op onze website maken wij ook gebruik van de dienst Instagram. Hiervoor hebben we een "Vind ik leuk"-knop op onze site geplaatst. Als u bij het bezoek aan onze website bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram dit bezoek naar eigen inzicht aan uw Instagram-account toewijzen en zo de gegevens koppelen. De gegevens die worden verzonden door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken, worden door Instagram opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Instagram hierdoor verzamelt, noch op de omvang van deze gegevens die Instagram verzamelt. We hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens die naar Instagram worden verzonden. Om te voorkomen dat Instagram uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Instagram-account, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij uw Instagram-account. Meer informatie en details over het verzamelen van gegevens door Instagram en over uw rechten en instellingsopties vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Instagram, die u kunt openen op https://help.instagram.com/155833707900388.

19. Communicatie/beveiliging van uw gegevens

Als je ons een e-mailadres hebt gegeven, zullen we bijna uitsluitend per e-mail met je corresponderen en alle correspondentie met betrekking tot zakelijke transacties (bijv. herinneringsmails met betrekking tot het retourneren van drukwerk en afbeeldingen, facturen, betaling herinneringen, behandelplan, etc.) naar het door u opgegeven e-mailadres.Als onderdeel van de zakelijke relatie zal PlusDental per e-mail met u communiceren als u een e-mailadres opgeeft zonder gebruik te maken van een handtekening- of encryptieproces, tenzij u bezwaar maakt tegen e-mailcorrespondentie of uw toestemming voor deze procedure intrekt. ook voor communicatie tussen PlusDental-medewerkers en in communicatie met derden (met name partnerbedrijven, partnertandartsen, etc.). Houd er rekening mee dat volledige gegevensbeveiliging op internet en vooral in het e-mailverkeer niet kan worden gegarandeerd. Gegevensoverdracht per e-mail gaat altijd gepaard met verlies van vertrouwelijkheid en veiligheid, met name gegevensverlies kan optreden tijdens verzending. Computervirussen kunnen ook ongemerkt worden overgedragen. We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Wij streven naar een optimale bescherming van uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde kennisneming, wijziging of openbaarmaking. Hiervoor gebruiken wij op de daarvoor bestemde punten het versleutelingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Dit veronderstelt echter dat uw browser coderingsbeveiliging ondersteunt.

20. Uw rechten (overzicht)

(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: a) Recht op informatie (zie paragraaf 20), b) Recht op correctie of verwijdering (zie paragraaf 20), c) Recht op beperking van de verwerking (zie paragraaf 20), d) recht op gegevensoverdraagbaarheid (zie paragraaf 20). e) Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie paragraaf 21). (2) U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Hieronder lichten we deze rechten kort toe zodat je de inhoud van de rechten begrijpt:

21. Uw rechten in detail

Volgens artikel 15 AVG heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Gelieve dergelijke vragen te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming (e-mail: datenschutz@plusdental.de, telefoon: +49 30 2555 85 825). Bovendien hebt u het recht, in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door PlusDental zijn opgeslagen. In overeenstemming met artikel 17 AVG hebt u ook het recht om PlusDental te verzoeken de u betreffende persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is: • De persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt niet meer nodig. • U trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. • U maakt bezwaar tegen de verwerking (en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking) of de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan PlusDental is onderworpen (Duitsland). Bovendien is volgens art.18 AVG, hebt u het recht om van PlusDental een beperking van de verwerking te eisen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens voor een periode die PlusDental in staat stelt de juistheid van de controle van de persoonsgegevens te certificeren, • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens; • PlusDental heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar je hebt ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking zolang niet zeker is of de legitieme redenen van PlusDental tegen uw belangen prevaleren U hebt ook het recht in overeenstemming met artikel 20 AVG om uw persoonlijke gegevens die u aan PlusDental hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen.

22. Recht van bezwaar en herroeping

Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet nodig zou zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die we in het kader van de bovenstaande verklaringen hebben gepresenteerd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende legitieme redenen tonen om de verwerking voort te zetten. Als PlusDental uw persoonsgegevens met uw toestemming verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u deze toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen intrekken. Een dergelijke intrekking van de toestemmingsverklaring tast de toelaatbaarheid aan van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (e-mail: datenschutz@plusdental.de, telefoon: +49 30 2555 85 825).

23. Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de voorschriften voor gegevensbescherming: Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn.

24. Wijzigingen in dit privacybeleid

Van tijd tot tijd moeten we onze voorschriften voor gegevensbescherming aanpassen, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Uw rechten onder deze gegevensbeschermingsverklaring zijn niet beperkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als we wijzigingen aanbrengen in de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, zullen we uw aandacht hierop vestigen met een duidelijke kennisgeving. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze privacyverklaring. Vragen? Als u nog vragen heeft over deze gegevensbeschermingsvoorschriften, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: Sunshine Smile GmbH – Windscheidstraße 18 – 10627 Berlijn Telefoon: +49 30 2555 85 825 E-mail: datenschutz@plusdental.de

.